Jídelna - Informace

Jídelna - Informace

Základní informace

Vedoucí školní jídelny prosí rodiče  odcházejících žáků o včasné ukončení trvalého příkazu – do konce května a o zaplacení nedoplatků.

Upozorňuji, že dojde ke změně čísla účtu pro platbu obědů. Nové číslo účtu bude 293158505/0300. (od 1.7.2020)

Vážení rodiče, vážení strávníci,

Ve školní jídelně funguje elektronický systém objednávání a výdej stravy s bezhotovostním platebním stykem.

Pro Vás a vaše děti z toho vyplývá   zřízení trvalého příkazu k placení zálohy na stravování. Úhrada zálohy musí být provedena vždy k 20. dni předcházejícího měsíce (v srpnu na září atd.).Výši zálohy si stanoví každý strávník sám podle počtu stravných dnů.

Záloha musí být dostatečně vysoká, na dluh nelze odběr oběda uskutečnit. Jako variabilní symbol uvedete  evidenční číslo / bude přiděleno vedoucí ŠJ/– pod tímto VS je vedeno konto strávníka – proto uvádějte bezchybně.

 

číslo účtu školní jídelny:  293158505/0300 (od 1.7.2020)

Ceny obědů:   7 – 10 let…….. 27,- Kč

                       11 – 14 let……… 29,- Kč

                       15  – 18 let …….. 31,- Kč

                       dospělí ……….. 31,- Kč

Přeplatky jsou zúčtovány jednou za rok o hlavních prázdninách- na účet uvedený na přihlášce, proto je nutné jakoukoliv změnu nahlásit včas v kanceláři ŠJ.

 

Strávníci jsou na základě předaných přihlášek hromadně každý měsíc automaticky přihlašováni ke stravování, z tohoto důvodu je nutné včas nahlásit změnu oproti přihlášce v kanceláři ŠJ nebo telefonicky (465532339)

Každý strávník si musí zakoupit čip v hodnotě 130,- Kč. . Tento čip bude používat po celou dobu školní docházky. Po ukončení stravování v naší ŠJ budou strávníkovi za odevzdaný čip peníze vráceny v plné výši (čip nesmí být poškozen)

Strávník (rodiče) pomoci čipu volí jídla na stanovené období  (lze i celý měsíc dopředu) – přehlašuje z 1 na oběd číslo 2. Pokud tuto možnost nevyužije, dostane strávník oběd číslo 1. V případě, že dítě čip ztratí, je nutné ztrátu okamžitě nahlásit ved.ŠJ. Ztracený čip bude zablokován, dítěti bude vydána náhradní stravenka . Do týdne od nahlášení ztráty je nutné zakoupit nový čip!

V případě náhlého onemocnění dítěte – lze první den nemoci oběd vyzvednou do jídlonosiče (ve 12.00 nebo ve 13.00 hodin) Na další dny nemoci je nutné obědy odhlásit.

Obědy se odhlašují  den předem – do 13.30 hodin. V případě nemoci je možné oběd na první den nemoci odhlásit telefonicky do 6:00 tentýž den.

Rodiče s přístupem na internet mají možnost měnit objednávky a sledovat odběr obědů na adrese: www.strava/istravne. (Registrace v kanceláři ŠJ)

Čipy pro nové strávníky lze zakoupit v kanceláři ŠJ 

Provozní řád školní jídelny

Jídelna – informace

Alergeny

Kontakt:

email: marketa.hrdinova@zsnadrazni.cz

telefon: 465 532 339

Dokumenty ke stažení

Jídelní lístek

Ceny jídel

Spotřební koš

Nutriční doporučení

Přihláška ke školnímu stravování

Vnitřní řád

Jídla

Objednání obědů

Objednávejte obědy na:  www.strava.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA UPOZORŇUJE STRÁVNÍKY, ŽE NA JEDNOTLIVÁ JÍDLA JSOU PŘEDEM STANOVENY LIMITY NA POČET OBJEDNANÝCH KUSŮ, PROTO SE MŮŽE STÁT, PŘI VOLBĚ PŘES INTERNET V POZDĚJŠÍCH TERMÍNECH, ŽE STRÁVNÍK NEDOSTANE POŽADOVANÉ JÍDLO.

Odhlášení obědů:

Obědy je možné odhlásit buď přímo v kanceláři školní jídelny u paní Hrdinové nebo telefonicky na telefonním čísle 465 532 339.

 Vracení čipů:

Čipy žáků, kteří ukončili studium na naší škole je možné vrátit maximálně do 6 měsíců od ukončení docházky. Poté budou žáci vymazáni ze seznamu.

© 2018 zsnadrazni.czTelnes, DobráSíť