Jídelna - Elektronické objednávání obědů

Jídelna - Elektronické objednávání obědů

Vážení rodiče, vážení strávníci,

Ve školní jídelně funguje elektronický systém objednávání a výdej stravy s bezhotovostním platebním stykem.

Pro Vás i vaše děti z toho vyplývá:

Zřízení trvalého příkazu k placení zálohy na stravování. Úhrada zálohy musí být provedena vždy k 20. dni předcházejícího měsíce (v srpnu na září atd.)

číslo účtu školní jídelny: 27-1253590277/0100

Výši zálohy si stanoví každý strávník sám podle počtu strávných dnů.

Ceny obědů:

7-10 let   –  22,- Kč

11-14 let  –  24,- Kč

15-18  –  26,- Kč

Dospělí  –  26,- Kč

Záloha musí být dostatečně vysoká, na dluh nelze odbě oběda uskutečnit. Jako variabilní symbol uvedete rodné číslo – pod tímto VS je vedeno konto strávníka – proto uvádějte bezchybně.

Přeplatky jsou zúčtovány jednou za rok o hlavních prázdninách – na účet uvedený v přihlášce, proto je nutné jakoukoliv změnu nahlásit včas v kanceláři ŠJ.

Strávníci jsou na základě předaných přihlášek hromadně každý měsíc automaticky přihlašováni ke stravování, z tohoto důvodu je nutné včas nahlásit změnu oproti přihlášce v kanceláři ŠJ nebo telefonicky (465532339).

Každý strávník si musí zakoupit čip v hodnotě 130,- Kč. Tento čip bude používat po celou dobu školní docházky. Po ukončení stravování v naší ŠJ budou strávníkovi za odevzdaný čip peníze vráceny v plné výši (čip nesmí být poškozen)

Strávník (rodiče) pomocí čipu volí jídla na stanovené období (lze i celý měsíc dopředu) – přehlašuje z 1 na oběd číslo 2. Pokud tuto možnost nevyužije, dostane strávník oběd čislo 1. V případě, že dítě čip ztratí, je nutné ztrátu okamžitě nahlásit ved.ŠJ. Ztracený čip bude zablokován, dítěti bude vydána náhradní stravenka. Do týdne od nahlášení ztráty je nutné si zakoupit nový čip!

V případě náhlého onemocnění dítěte – lze první den nemoci oběd vyzvednout do jidlonosiče (ve 12.00 nebo ve 13.00 hodin). Na další dny nemoci je nutné obědy odhlásit.

Obědy se ohlašují den předem – do 13.30 hodin.

Rodiče s  přístupem na internet mají možnost měnit objednávky a sledovat odběr obědů na adrese: www.strava.cz/istravne. (Registrace v kanceláři ŠJ). Čipy pro nové strávniky lze zakoupit v kanceláři ŠJ.

3D prohlídka
první stupeň

3D prohlídka
druhý stupeň

Základní informace

Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice

Nádražní 200
56002 Česká Třebová

IČO
70882452

Číslo účtu
11226611/0300

Datová schránka
xqbmkk4


© 2018 zsnadrazni.czTelnes, DobráSíť