Jídelna - Elektronické objednávání obědů

Základní informace

Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice

Nádražní 200
56002 Česká Třebová

IČO
70882452

Číslo účtu
11226611/0300

Datová schránka
xqbmkk4

Jídelna - Elektronické objednávání obědů

Vážení rodiče, vážení strávníci,

Ve školní jídelně funguje elektronický systém objednávání a výdej stravy s bezhotovostním platebním stykem.

Pro Vás i vaše děti z toho vyplývá:

Zřízení trvalého příkazu k placení zálohy na stravování. Úhrada zálohy musí být provedena vždy k 20. dni předcházejícího měsíce (v srpnu na září atd.)

číslo účtu školní jídelny: 27-1253590277/0100

Výši zálohy si stanoví každý strávník sám podle počtu strávných dnů.

Ceny obědů:

7-10 let   –  22,- Kč

11-14 let  –  24,- Kč

15-18  –  26,- Kč

Dospělí  –  26,- Kč

Záloha musí být dostatečně vysoká, na dluh nelze odbě oběda uskutečnit. Jako variabilní symbol uvedete rodné číslo – pod tímto VS je vedeno konto strávníka – proto uvádějte bezchybně.

Přeplatky jsou zúčtovány jednou za rok o hlavních prázdninách – na účet uvedený v přihlášce, proto je nutné jakoukoliv změnu nahlásit včas v kanceláři ŠJ.

Strávníci jsou na základě předaných přihlášek hromadně každý měsíc automaticky přihlašováni ke stravování, z tohoto důvodu je nutné včas nahlásit změnu oproti přihlášce v kanceláři ŠJ nebo telefonicky (465532339).

Každý strávník si musí zakoupit čip v hodnotě 130,- Kč. Tento čip bude používat po celou dobu školní docházky. Po ukončení stravování v naší ŠJ budou strávníkovi za odevzdaný čip peníze vráceny v plné výši (čip nesmí být poškozen)

Strávník (rodiče) pomocí čipu volí jídla na stanovené období (lze i celý měsíc dopředu) – přehlašuje z 1 na oběd číslo 2. Pokud tuto možnost nevyužije, dostane strávník oběd čislo 1. V případě, že dítě čip ztratí, je nutné ztrátu okamžitě nahlásit ved.ŠJ. Ztracený čip bude zablokován, dítěti bude vydána náhradní stravenka. Do týdne od nahlášení ztráty je nutné si zakoupit nový čip!

V případě náhlého onemocnění dítěte – lze první den nemoci oběd vyzvednout do jidlonosiče (ve 12.00 nebo ve 13.00 hodin). Na další dny nemoci je nutné obědy odhlásit.

Obědy se ohlašují den předem – do 13.30 hodin.

Rodiče s  přístupem na internet mají možnost měnit objednávky a sledovat odběr obědů na adrese: www.strava.cz/istravne. (Registrace v kanceláři ŠJ). Čipy pro nové strávniky lze zakoupit v kanceláři ŠJ.

Nadcházející události

Dub
20
Út
18:00 Nadchněte děti pro tvoření
Nadchněte děti pro tvoření
Dub 20 @ 18:00 – Dub 23 @ 19:00
Pro: -webinář Radky Rubešové
Dub
24
So
celý den Formativní učení
Formativní učení
Dub 24 – Kvě 8 celý den
Pro: Šestitýdenní kurz Lucie Samkové
Kvě
11
Út
21:00 Teorie typů
Teorie typů
Kvě 11 @ 21:00 – 22:00
Pro: – webinář Šárky Mikové

Rychlé kontakty

Radim Kolář, ředitel

465 531 055

Petra Klaclová, školní jídelna

465 532 339
Sborovna 1. stupeň

465 532 541

Sborovna 2. stupeň

465 536 070

© 2018 zsnadrazni.czTelnes, DobráSíť