Jídelna - Elektronické objednávání obědů

Základní informace

Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice

Nádražní 200
56002 Česká Třebová

IČO
70882452

Číslo účtu
11226611/0300

Datová schránka
xqbmkk4

Jídelna - Elektronické objednávání obědů

Vážení rodiče, vážení strávníci,

Ve školní jídelně funguje elektronický systém objednávání a výdej stravy s bezhotovostním platebním stykem.

Pro Vás i vaše děti z toho vyplývá:

Zřízení trvalého příkazu k placení zálohy na stravování. Úhrada zálohy musí být provedena vždy k 20. dni předcházejícího měsíce (v srpnu na září atd.)

číslo účtu školní jídelny: 27-1253590277/0100

Výši zálohy si stanoví každý strávník sám podle počtu strávných dnů.

Ceny obědů:

7-10 let   –  22,- Kč

11-14 let  –  24,- Kč

15-18  –  26,- Kč

Dospělí  –  26,- Kč

Záloha musí být dostatečně vysoká, na dluh nelze odbě oběda uskutečnit. Jako variabilní symbol uvedete rodné číslo – pod tímto VS je vedeno konto strávníka – proto uvádějte bezchybně.

Přeplatky jsou zúčtovány jednou za rok o hlavních prázdninách – na účet uvedený v přihlášce, proto je nutné jakoukoliv změnu nahlásit včas v kanceláři ŠJ.

Strávníci jsou na základě předaných přihlášek hromadně každý měsíc automaticky přihlašováni ke stravování, z tohoto důvodu je nutné včas nahlásit změnu oproti přihlášce v kanceláři ŠJ nebo telefonicky (465532339).

Každý strávník si musí zakoupit čip v hodnotě 130,- Kč. Tento čip bude používat po celou dobu školní docházky. Po ukončení stravování v naší ŠJ budou strávníkovi za odevzdaný čip peníze vráceny v plné výši (čip nesmí být poškozen)

Strávník (rodiče) pomocí čipu volí jídla na stanovené období (lze i celý měsíc dopředu) – přehlašuje z 1 na oběd číslo 2. Pokud tuto možnost nevyužije, dostane strávník oběd čislo 1. V případě, že dítě čip ztratí, je nutné ztrátu okamžitě nahlásit ved.ŠJ. Ztracený čip bude zablokován, dítěti bude vydána náhradní stravenka. Do týdne od nahlášení ztráty je nutné si zakoupit nový čip!

V případě náhlého onemocnění dítěte – lze první den nemoci oběd vyzvednout do jidlonosiče (ve 12.00 nebo ve 13.00 hodin). Na další dny nemoci je nutné obědy odhlásit.

Obědy se ohlašují den předem – do 13.30 hodin.

Rodiče s  přístupem na internet mají možnost měnit objednávky a sledovat odběr obědů na adrese: www.strava.cz/istravne. (Registrace v kanceláři ŠJ). Čipy pro nové strávniky lze zakoupit v kanceláři ŠJ.

Nadcházející události

Nejsou žádné nadcházející události.


Rychlé kontakty

Radim Kolář, ředitel

465 531 055

Petra Klaclová, školní jídelna

465 532 339
Sborovna 1. stupeň

465 532 541

Sborovna 2. stupeň

465 536 070

© 2018 zsnadrazni.czTelnes, DobráSíť