Fotogalerie

Fotogalerie

Den českého hokeje
2.B a 3.B na exkurzi u hasičů v Dlouhé Třebové
Oblastní kolo dopravní soutěže v Lanškrouně
4.A na programu Městské knihovny v anglickém jazyce
4.B na dopravním hřišti v Lanškrouně
Florbalový turnaj
Dopravní znalosti ve školní družině
8.B na workshopu knihtisku v Městském muzeu
Den Země v 6.B
9.B na návštěvě ve vodárně a parku Javorka
Exkurze osmáků na skládce i kompostárně
Vzdělávací exkurze devátých ročníků v Praze
Den pohádkových postav
2.B a 3.B - čarodějnický den v přírodě
9. třídy v Kutné hoře
Atletické závody Vysoké Mýto
Duben ve školní družině p.uč. Anety Beranové
Čarodějnický rej ve školní družině
Den "Zvláštního outfitu"
Den Země v přípravné třídě
8.A v Praze
6.B na interaktivní výstavě Lidové tradice v České Třebové
Osmáci se zúčastnili preventivního programu, zaměřeného na orientaci ve finančním světe
Preventivní program v 7.A - kult krásného těla
Přípravná třída na programu "Naše kamarádky včelky"
7.B při procházce po Č. Třebové udělali dobrý skutek a sbírali odpadky
Přírodovědný kroužek s p. Markovou na procházce jarní přírodou
IV.oddělení ŠD - A.Beranová. Ohlédnutí za Velikonoci a dovádění v parku Javorka
"Stavitel města" - přípravná třída si užila první lekci z Malé technické univerzity
Leden-březen v družince u paní učitelky Beranové
Přírodovědný kroužek navštívil hřebčín Karlen
5.B pekla velikonoční perníčky
6. B v Městské knihovně na programu Českotřebovské pověsti
Děti v přípravné třídě přivolávají jaro svými krásnými výtvory
Návštěva z Tyflocentra Pardubice na prvním stupni
Karneval v družině
Lyžařský výcvik 2024
« z 2 »
PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK 25.1. - navštívily děti z kroužku s p. vychovatelkou Markovou MĚSTSKÉ MUZEUM. Prohlédly si výstavu "SPOLEČENSKÝ ŽIVOT HMYZU"
IV.oddělení ŠD - A.Beranová-Exkurze do knihovny na “Pohádkohraní”
Edukační program pro 4. a 5.ročníky "Používáme mozek"
4.B si v rámci pracovních činností vyzkoušela v dílnách práci s MERKUREM
Preventivní program 5.B - Naučit se říkat ANO a naučit se říkat NE
Bruslení 5.B
Žáci 1. oddělení ŠD s p. vychovatelkou Markovou, užili zimní přírody se sněhovými radovánkami
Sníh je zase tady! A přípravná třída si to náramně užívá
IV.oddělení ŠD - A.Beranová. “Po stopách zvířat”
Studenti 9.ročníků se zúčastnili interaktivního edukativniho představení hraného 5 profesionálními herci, kteří během příběhu vtáhli a zapojili žáky do děje
Přípravná třída si tento týden užívá zimní hry a sporty, a to přímo ve třídě
Brumla a Remcík - interaktivní program v městské knihovně. Přípravná třída zažila něco velice nevšedního a to sněhovou vánici,lavinu a koulovačku v knihovně
Tři králové v družině paní učitelky Anety Beranové