Jídelna - Provozní řád školní jídelny

Jídelna - Provozní řád školní jídelny

Provozní řád:

 1. Podmínkou pro stravování ve školní jídelně je založení účtu u některého peněžního ústavu a zřízení trvalého příkazu k placení zálohy na stravování. Úhrada zálohy musí být provedena do konce předcházejícího měsíce. Vyúčtování nevyčerpané zálohy se provádí 1x ročně v době hlavních prázdnin nebo neprodleně při odhlášení strávníka ze školního stravování.
 2. Čip je vystaven na jméno přihlášeného strávníka, nesmí se půjčovat ani používat ke stravování rodinných příslušníků. Ztrátu i nález čipu je nutné ihned ohlásit v kanceláři ŠJ nebo na telefon č. 465 532 339.
 3. Odhlášky obědů se provádí telefonicky od 7.00 hod. do 13.30 hod. na výše uvedeném telefonním čísle nejpozději jeden pracovní den předem nebo prostřednictvím internetu.
 4. Veškerá podávaná jídla se konzumují ve školní jídelně. Vynášení jídla jídelny není dovoleno.
 5. Strava se nevydává mimo školní jídelnu. Výjimku povolí vedoucí ŠJ pouze onemocnění strávníka, kdy již nelze oběd odhlásit. V další dny nepřítomnosti strávníka ve škole je povinen si na tuto dobu obědy odhlásit.
 6. Pro vynášení obědů ze ŠJ bude vyčleněn zvláštní prostor pro přendání jídla z talířů do donesených jídlonosičů.
 7. Je zakázáno poškozování a vynášení zařízení ŠJ.
 8. Strávníci se řídí pokyny pracovníků ŠJ a pedagogického dozoru. Předbíhání a neukázněné chování v prostoru výdeje je zakázáno.
 9. Je nutné, aby jednotlivé skupiny strávníků dodržovaly určenou výdejní dobu.
 10. Při opakovaném nedodržování provozního řádu ŠJ bude strávník vyřazen ze stravování.
 11. Ceník obědů je vyvěšen v kanceláři ŠJ.
 12. Dotazy, připomínky případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ s paní vedoucí.

Nadcházející události

Úno
21
Čt
celý den Lyžařský výcvik
Lyžařský výcvik
Úno 21 – Úno 22 celý den
Pro: 7.A 7.B Čenkovice
Úno
26
Út
celý den Malování na brože a přívěsky
Malování na brože a přívěsky
Úno 26 celý den
Pro: 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B -výtvarná dílna
Úno
27
St
16:00 Škola hrou
Škola hrou
Úno 27 @ 16:00 – 17:00
Pro: – pro budoucí prvňáčky

Rychlé kontakty

Radim Kolář, ředitel

465 531 055

Petra Klaclová, školní jídelna

465 532 339

Sborovna 1. stupeň

465 532 541

Sborovna 2. stupeň

465 536 070

© 2018 zsnadrazni.czTelnes, DobráSíť