Jídelna - Provozní řád školní jídelny

Jídelna - Provozní řád školní jídelny

Provozní řád:

 1. Podmínkou pro stravování ve školní jídelně je založení účtu u některého peněžního ústavu a zřízení trvalého příkazu k placení zálohy na stravování. Úhrada zálohy musí být provedena do konce předcházejícího měsíce. Vyúčtování nevyčerpané zálohy se provádí 1x ročně v době hlavních prázdnin nebo neprodleně při odhlášení strávníka ze školního stravování.
 2. Čip je vystaven na jméno přihlášeného strávníka, nesmí se půjčovat ani používat ke stravování rodinných příslušníků. Ztrátu i nález čipu je nutné ihned ohlásit v kanceláři ŠJ nebo na telefon č. 465 532 339.
 3. Odhlášky obědů se provádí telefonicky od 7.00 hod. do 13.30 hod. na výše uvedeném telefonním čísle nejpozději jeden pracovní den předem nebo prostřednictvím internetu.
 4. Veškerá podávaná jídla se konzumují ve školní jídelně. Vynášení jídla jídelny není dovoleno.
 5. Strava se nevydává mimo školní jídelnu. Výjimku povolí vedoucí ŠJ pouze onemocnění strávníka, kdy již nelze oběd odhlásit. V další dny nepřítomnosti strávníka ve škole je povinen si na tuto dobu obědy odhlásit.
 6. Pro vynášení obědů ze ŠJ bude vyčleněn zvláštní prostor pro přendání jídla z talířů do donesených jídlonosičů.
 7. Je zakázáno poškozování a vynášení zařízení ŠJ.
 8. Strávníci se řídí pokyny pracovníků ŠJ a pedagogického dozoru. Předbíhání a neukázněné chování v prostoru výdeje je zakázáno.
 9. Je nutné, aby jednotlivé skupiny strávníků dodržovaly určenou výdejní dobu.
 10. Při opakovaném nedodržování provozního řádu ŠJ bude strávník vyřazen ze stravování.
 11. Ceník obědů je vyvěšen v kanceláři ŠJ.
 12. Dotazy, připomínky případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ s paní vedoucí.

Nadcházející události

Dub
24
St
14:00 Možnost využití sociálně aktiviz...
Možnost využití sociálně aktiviz...
Dub 24 @ 14:00 – 16:00
Pro: Pracovní schůzka odboru sociálních věcí a zdravotnictví a odboru školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Česká Třebová
Dub
25
Čt
celý den Smart Point – Krouna
Smart Point – Krouna
Dub 25 celý den
Pro: Setkání zaměřené na management školy – ZRUŠENO pro malý počet přihlášených!!!
Kvě
2
Čt
celý den DIVADLO PARDUBICE
DIVADLO PARDUBICE
Kvě 2 celý den
Pro: 8.A 8.B 9.A 9.B J. B. MOLIÉRE – LAKOMEC
celý den Královna přírodních sil
Královna přírodních sil
Kvě 2 celý den
Pro: 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B – divadelní kroužek Knoflíček

Rychlé kontakty

Radim Kolář, ředitel

465 531 055

Petra Klaclová, školní jídelna

465 532 339

Sborovna 1. stupeň

465 532 541

Sborovna 2. stupeň

465 536 070

© 2018 zsnadrazni.czTelnes, DobráSíť