Jídelna - Provozní řád školní jídelny

Jídelna - Provozní řád školní jídelny

Provozní řád:

 1. Podmínkou pro stravování ve školní jídelně je založení účtu u některého peněžního ústavu a zřízení trvalého příkazu k placení zálohy na stravování. Úhrada zálohy musí být provedena do konce předcházejícího měsíce. Vyúčtování nevyčerpané zálohy se provádí 1x ročně v době hlavních prázdnin nebo neprodleně při odhlášení strávníka ze školního stravování.
 2. Čip je vystaven na jméno přihlášeného strávníka, nesmí se půjčovat ani používat ke stravování rodinných příslušníků. Ztrátu i nález čipu je nutné ihned ohlásit v kanceláři ŠJ nebo na telefon č. 465 532 339.
 3. Odhlášky obědů se provádí telefonicky od 7.00 hod. do 13.30 hod. na výše uvedeném telefonním čísle nejpozději jeden pracovní den předem nebo prostřednictvím internetu.
 4. Veškerá podávaná jídla se konzumují ve školní jídelně. Vynášení jídla jídelny není dovoleno.
 5. Strava se nevydává mimo školní jídelnu. Výjimku povolí vedoucí ŠJ pouze onemocnění strávníka, kdy již nelze oběd odhlásit. V další dny nepřítomnosti strávníka ve škole je povinen si na tuto dobu obědy odhlásit.
 6. Pro vynášení obědů ze ŠJ bude vyčleněn zvláštní prostor pro přendání jídla z talířů do donesených jídlonosičů.
 7. Je zakázáno poškozování a vynášení zařízení ŠJ.
 8. Strávníci se řídí pokyny pracovníků ŠJ a pedagogického dozoru. Předbíhání a neukázněné chování v prostoru výdeje je zakázáno.
 9. Je nutné, aby jednotlivé skupiny strávníků dodržovaly určenou výdejní dobu.
 10. Při opakovaném nedodržování provozního řádu ŠJ bude strávník vyřazen ze stravování.
 11. Ceník obědů je vyvěšen v kanceláři ŠJ.
 12. Dotazy, připomínky případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ s paní vedoucí.

3D prohlídka
první stupeň

3D prohlídka
druhý stupeň

Základní informace

Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice

Nádražní 200
56002 Česká Třebová

IČO
70882452

Číslo účtu
11226611/0300

Datová schránka
xqbmkk4


© 2018 zsnadrazni.czTelnes, DobráSíť