O škole - Projekty

O škole - Projekty

Realizované projekty

MAS. Orlicko – IROP

Modernizace učeben                                                                                                     

Cílem projektů je modernizace jazykové učebny, učebny ICT a učebny přírodopis- zeměpis  Základní školy Česká Třebová, Nádražní ulice

Modernizace jazykové učebny

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/16_075/0005123

V rámci projektu modernizace jazykové učebny byla pořízena nová projekční technika, interaktivní tabule, vizualizér, stínící technika na okna, 24 notebooků pro žáky, počítač pro učitele, moderní nábytek, podlahová krytina a umyvadlo s obklady. Celkové náklady: 790 253,- Kč.

Tato modernizace byla podpořena ze 4. Výzvy MAS Orlicko – IROP vzdělávání v klíčových kompetencích I.

Projektu byla poskytnuta finanční podpora ze strany Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, jenž je řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Publicita

 

Rekonstrukce učebny ICT pro Nádražku

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/16_075/0008540

V rámci projektu Rekonstrukce učebny ICT pro Nádražku  byla pořízena nová projekční technika, elektrické plátno, tabule, 23 PC stanic pro žáky, počítač pro učitele, Wi –Fi připojení, robotické stavebnice, stínící technika na okna, moderní nábytek a umyvadlo s obklady. Celkové náklady: 709 148,- Kč.

Tato rekonstrukce byla podpořena z 8. Výzvy MAS Orlicko – IROP vzdělávání v klíčových kompetencích II.

Projektu byla poskytnuta finanční podpora ze strany Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, jenž je řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Publicita

Rekonstrukce učebny přírodních věd pro Nádražku

Registrační číslo. CZ 60.4.59/0.0/16_075/0008541

V rámci projektu Rekonstrukce učebny přírodních věd pro Nádražku byla pořízena nová projekční technika, vizualizér, počítač pro učitele, mapy se závěsným systémem, mikroskopy, vycpaniny, sady hornin, různé výukové modely a ukázkové sbírky, stínící technika na okna, moderní nábytek a umyvadlo s obklady. Celkové náklady: 680 965,- Kč.

Tato rekonstrukce byla podpořena z 8. Výzvy MAS Orlicko – IROP vzdělávání v klíčových kompetencích II.

Projektu byla poskytnuta finanční podpora ze strany Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, jenž je řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Publicita

Výzva č.02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Naše škola je zapojena v dotačním programu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Publicita

 

Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji

Projekt Inkluze – informace

Ukončené projekty

PASCO

Ve spolupráci se ZŠ Habrmanova se naše škola (jmenovitě Mgr. Stará, Mgr. Vernerová a Ing. Kazdová ) zúčastnily projektu využívající měřící přístroje PASCO. Více zde.

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání.

Naše škola se účastní projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávánídíky kterému žáci i učitelé absolvují několik exkurzí do rozmanitých firem. Cílem tohoto projektu je zvýšit zájem o přírodovědné a technické obory u žáků základních škol. Odborníci z praxe předají žákům a pedagogům své zkušenosti a seznámí své potenciální zaměstnance s možnostmi jejich uplatnění na trhu práce.

Výzva 51

Cílem podpory je podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků se zaměřením na využívání ICT ve výuce. Výzva 51 byla úspěšně ukončena v srpnu 2015.

Výzva 56

Cílem je podpora výuky cizích jazyků se zaměřením na čtenářské dílny, jazykové pobyty učitelů v zahraničí a jazykově-vzdělávací pobyty  v zahraničí pro žáky. V rámci této výzvy absolvovali naši pedagogové studijní pobyty v zahraničí a naši žáci se zúčastnili jazykově-vzdělávacího pobytu v Londýně.

Výzva 57

Cílem je podpora a rozvoj technického vzdělávání žáků na druhém stupni základní stupni, rozvoj profesních dovedností učitelů a rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém / německém / francouzském jazyce formou blended learningu.

Nadcházející události

Říj
24
St
8:55 Staleté kořeny
Staleté kořeny
Říj 24 @ 8:55 – 10:40
Pro: 4.B vzdělávací program k 100. výročí založení ČSR
Říj
25
Čt
8:00 Florbal – chlapci 5. tříd
Florbal – chlapci 5. tříd
Říj 25 @ 8:00 – 11:35
Pro: Turnaj 1. stupně (5. třídy) na Skalce v České Třebové
Říj
26
celý den Republika 1918 v Javorce – 100. ...
Republika 1918 v Javorce – 100. ...
Říj 26 celý den
Pro: 5.A Sportovně vzdělávací akce v městském parku Javorka v České Třebové

Rychlé kontakty

Radim Kolář, ředitel

465 531 055

Petra Klaclová, školní jídelna

465 532 339

Sborovna 1. stupeň

465 532 541

Sborovna 2. stupeň

465 536 070

© 2018 zsnadrazni.czTelnes, DobráSíť