Družina

Družina

Školní družina

V současné době funguje pět oddělení školní družiny, která jsou umístěna v přízemí a v prvním patře budovy prvního stupně.V rámci pedagogického působení na žáky a díky přiměřené volbě volnočasových aktivit je snahou vychovatelek školní družiny přimět žáky k optimálnímu způsobu využití volného času. Důraz je kladen především na možnost seberealizace žáků a tím zvýšení motivace k vyvíjeným činnostem.

Díky možnosti využití veškerého školního zázemí (jak sportovního tak i didaktického) lze vykonávat různorodé aktivity (sportovní vyžití, výtvarné dílny, základy domácích prací ).

Veškerá činnost školní družiny se řídí školním vzdělávacím programem pro školní družinu, který je uveden v přehledu dokumentů na webových stránkách školy.

Kontakty:

Oddělení v přízemí:

Jana Hyková 731 313 815

Jolana Kubištová 605 464 296

Oddělení v prvním patře:

Aneta Beranová  736 185 427

Marie Marková   604 649 914

Daniela Obstová  739 410 221

 

Hlavní vychovatelka:

Jana Hyková

 

Vychovatelky:

Jana Hyková (přízemí)

Jolana Kubištová (přízemí)

Aneta Beranová (1. patro)

Marie Marková (1. patro)

Daniela Obstová (1. patro)

Dokumenty:

Odhláška ze školní družiny

Pokyny

Vnitřní řád

ŠVP školní družiny

Roční plán 2023-2024

Zápisní lístek

Bezpečnost

3D prohlídka
první stupeň

3D prohlídka
druhý stupeň

Základní informace

Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice

Nádražní 200
56002 Česká Třebová

IČO
70882452

Číslo účtu
11226611/0300

Datová schránka
xqbmkk4


© 2018 zsnadrazni.czTelnes, DobráSíť