O škole - Základní informace

O škole - Základní informace

Základní informace

Adresa:

Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice

Nádražní 200

560 02 Česká Třebová

IČO 70882452

Historie naší školy

Stavbu provedl stavitel Josef Drahoš z Vysokého Mýta a rozpočet činil 46 100 zlatých. Škola měla i své milodárce: Hermann Pollack a synové, továrníci ve Vídni, darovali škole celé vnitřní zařízení v ceně 4 400 zlatých a Jeho Jasnost kníže Jan z Liechtensteinu 1 200 zlatých. V neděli 7. září 1896 byla uspořádána slavnost předání školní budovy veřejnosti.

První školní rok byl zahájen 16. září 1896, ředitelem byl Josef Habal. Během let žáků přibývalo a škola se začala potýkat s nedostatkem místa. Potíže byly vyřešeny v roce 1907 přístavbou druhého patra v traktu do Žižkovy ulice, v níž vzniklo 6 nových učeben.

Léta I. světové války změnila charakter budovy – sloužila k ubytování vojska, v průjezdu do Riegrovy ulice byla před koncem války zřízena obecní vývařovna polévky. Válečná léta si vyžádala i oběti z řad zdejšího učitelského sboru. Legionář Jaroslav Hýbl padl u Zborova v roce 1917 a další legionář Antonín Šonka byl v roce 1941 zatčen a umučen v táboře Ichtershausen v roce 1943. Jejich památku připomínají pamětní desky v původním vstupu do školy.

V roce 1949 byl ve školní budově zřízen internát tehdejší Vyšší průmyslové školy železniční. Od roku 1952 byli ve školní budově ubytování příslušníci armády a v roce 1956 byl objekt navrácen vojenskou správou tehdejšímu MěstNV.

Od roku 1995 začala škola využívat i přízemí budovy v ulici Komenského a od 1.7.1998 převzala budovu celou. Dnešní podobu škola získala přestavbou v roce 2004. Došlo k demolici dosavadní školní jídelny a přístavků sloužících na dvoře a na uvolněném místě vznikla moderní jídelna se zázemím zabudovaným do sklepních prostor. Provoz byl zahájen již v září 2004. Hřiště u školy ustoupilo výstavbě nové tělocvičny o rozměrech 30×20 metrů. Kolaudace proběhla 21.12.2004 a slavnostní otevření následovalo ve čtvrtek 6.1.2005. Zároveň s tělocvičnou se vybudovaly prostorné školní šatny, celá budova byla zateplena a získala novou fasádu.

Současnost

Přestože obě budovy, v nichž škola sídlí, jsou historické, učebny a vnitřní prostory prošly rozsáhlou modernizací, jsou světlé, prostorné a převážná část učeben je vybavena interaktivními tabulemi, na kterých žáci velmi rádi pracují. K dispozici je i učebna výpočetní techniky s 23 počítači, odborné učebny chemie, fyziky, přírodopisu i výuky jazyků (opět s interaktivními tabulemi).

Díky nové moderní metodě výuky na 1. stupni se i matematika stává u žáků oblíbeným a zábavným předmětem. Ani ve výuce cizích jazyků škola nezaostává, kromě angličtiny nabízí i výuku němčiny či ruštiny.

Nová školní jídelna nabízí výběr ze dvou jídel, která lze objednat přes internet.

Velmi dobré podmínky jsou pro sport. Potřeby pokryje nová, skvěle vybavená, sportovní hala, zrcadlový gymnastický sál i venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Však je to také na sportovních úspěších žáků znát! Vozí medaile nejen v okresních, ale i krajských soutěží. Pro pracovní vyučování slouží nově zrekonstruovaná kuchyňka s jídelnou. Žáci 1. stupně se účastní kurzů plavání a na 2. stupni je čekají týdenní lyžařské kurzy v nedalekých Čenkovicích.

Velkým přínosem pro žáky 9. ročníků je nově zavedený předmět „Volba povolání“, který vyučuje přímo výchovná poradkyně a pomáhá dětem v jejich rozhodování a správné volbě budoucího studia. Pro rozšíření zájmů dětí slouží zájmové útvary z různých oblastí (sport, tanec, výtvarná výchova, vaření, jazykové kroužky…).

K této škole už také neoddělitelně patří vánoční a velikonoční prodejní trhy spojené s malým pohoštěním pořádané v budově na ulici Komenského. Pedagogický sbor je převážně mladý, aprobovaný a plný elánu a nápadů.

3D prohlídka
první stupeň

3D prohlídka
druhý stupeň

Základní informace

Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice

Nádražní 200
56002 Česká Třebová

IČO
70882452

Číslo účtu
11226611/0300

Datová schránka
xqbmkk4


© 2018 zsnadrazni.czTelnes, DobráSíť