Metodik prevence

Metodik prevence

Metodik prevence: Mgr. Robert Hrabal

E-mail: robert.hrabal@zsnadrazni.cz

mobil:  736 515 065

Konzultační hodiny: PO  15:15-15:45

ST: od 8:00-8:45

ČT od 15:15-15.45 hod. nebo kdykoliv po předchozí domluvě.

(telefonické nebo na email), aktuálně, kdykoliv potřebují radu, pomoc.

Metodik prevence zajišťuje tvorbu preventivního programu pro školu a spolupůsobí se všemi pracovníky na předcházení rizikového chování žáků.
Dále je možné se na něj obrátit s jakýmkoliv problémem, který spadá do jeho působnosti /šikana, návykové látky, netolismus, agresivní chování mezi žáky apod./

Preventivní plán školy

3D prohlídka
první stupeň

3D prohlídka
druhý stupeň

Základní informace

Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice

Nádražní 200
56002 Česká Třebová

IČO
70882452

Číslo účtu
11226611/0300

Datová schránka
xqbmkk4


© 2018 zsnadrazni.czTelnes, DobráSíť