Metodik prevence

Základní informace

Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice

Nádražní 200
56002 Česká Třebová

IČO
70882452

Číslo účtu
11226611/0300

Datová schránka
xqbmkk4

Metodik prevence

Metodik prevence: Mgr. Robert Hrabal

E-mail: robert.hrabal@zsnadrazni.cz

mobil:  736 515 065

Konzultační hodiny: PO a ST: od 7.00 do 7.40 hod., nebo PO, ÚT  a ČT od 15.15 do 15.45 hod. nebo kdykoliv po předchozí domluvě.

(telefonické nebo na email), aktuálně, kdykoliv potřebují radu, pomoc.

Metodik prevence zajišťuje tvorbu preventivního programu pro školu a spolupůsobí se všemi pracovníky na předcházení rizikového chování žáků.
Dále je možné se na něj obrátit s jakýmkoliv problémem, který spadá do jeho působnosti /šikana, návykové látky, netolismus, agresivní chování mezi žáky apod./

Preventivní plán školy

Nadcházející události


Rychlé kontakty

Radim Kolář, ředitel

465 531 055

Petra Klaclová, školní jídelna

465 532 339
Sborovna 1. stupeň

465 532 541

Sborovna 2. stupeň

465 536 070

© 2018 zsnadrazni.czTelnes, DobráSíť