Metodik prevence

Metodik prevence

Metodik prevence: Mgr. Robert Hrabal

E-mail: robert.hrabal@zsnadrazni.cz

mobil:  736 515 065

Konzultační hodiny: PO  15:15-15:45

ST: od 8:00-8:45

ČT od 15:15-15.45 hod. nebo kdykoliv po předchozí domluvě.

(telefonické nebo na email), aktuálně, kdykoliv potřebují radu, pomoc.

Metodik prevence zajišťuje tvorbu preventivního programu pro školu a spolupůsobí se všemi pracovníky na předcházení rizikového chování žáků.
Dále je možné se na něj obrátit s jakýmkoliv problémem, který spadá do jeho působnosti /šikana, návykové látky, netolismus, agresivní chování mezi žáky apod./

Preventivní plán školy

Krizový plán školy

3D prohlídka
první stupeň

3D prohlídka
druhý stupeň

Základní informace

Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice

Nádražní 200
56002 Česká Třebová

IČO
70882452

Číslo účtu
11226611/0300

Datová schránka
xqbmkk4


© 2018 zsnadrazni.czTelnes, DobráSíť