Výchovný poradce - Informace a rady

Výchovný poradce - Informace a rady

Základní předpoklady zvládnutí probíraného učiva:

  1. Fyzická i duševní přítomnost žáka v hodině. Rozumní žáci již dávno pochopili, že pečlivé sledování výkladu jim minimalizuje časové nároky na zvládnutí učiva podle představ toho kterého vyučujícího a k jejich vlastní spokojenosti. Hlupák se věnuje jiným věcem a nedává pozor, aby pak obtěžoval svoje okolí žádostmi o vysvětlení látky, které by nepotřeboval, kdyby byl v hodině duchem přítomen. A čas, který tomu všichni věnují, by se dal jistě využít i jinak a možná lépe.

  2. Konstruktivní atmosféra ve třídě, kázeň studentů. Čas, který učitel tráví umravňování žáků, může chybět pro opakované vysvětlení látky těm slabším. Navíc je rozptylována pozornost jak vyučujícího, tak žáků. Neobdivujte nevychovanost spolužáků, okrádají vás tím o možnost kvalitnějšího výkladu. Zviditelňujte se v dobrém slova smyslu nebo vůbec.

  3. Pracujte podle pokynů vyučujícího a to nejen v hodině. Domácí úkoly a příklady k procvičení dostáváte proto, abyste si ověřili, jestli průběžně zvládáte určité učivo a mohli včas začít řešit mezery, dokud jsou malé a dají se snadno zacelit.

  4. Učte se průběžně. Je prokázáno, že nejlépe porozumíte látce, když si prohlédnete zápis ještě ten samý den. Nemusíte se hned vše učit dopodrobna a zpaměti, snažte se především porozumět souvislostem, proč se dosadil právě tento vztah, co to znamená, … a zopakovat v co nejbližším možném termínu.

Když se řídíte předchozími body a nejste spokojeni s výsledkem, požádejte vyučujícího o pomoc.

3D prohlídka
první stupeň

3D prohlídka
druhý stupeň

Základní informace

Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice

Nádražní 200
56002 Česká Třebová

IČO
70882452

Číslo účtu
11226611/0300

Datová schránka
xqbmkk4


© 2018 zsnadrazni.czTelnes, DobráSíť