Výchovný poradce - Informace a rady

Výchovný poradce - Informace a rady

Základní předpoklady zvládnutí probíraného učiva:

  1. Fyzická i duševní přítomnost žáka v hodině. Rozumní žáci již dávno pochopili, že pečlivé sledování výkladu jim minimalizuje časové nároky na zvládnutí učiva podle představ toho kterého vyučujícího a k jejich vlastní spokojenosti. Hlupák se věnuje jiným věcem a nedává pozor, aby pak obtěžoval svoje okolí žádostmi o vysvětlení látky, které by nepotřeboval, kdyby byl v hodině duchem přítomen. A čas, který tomu všichni věnují, by se dal jistě využít i jinak a možná lépe.

  2. Konstruktivní atmosféra ve třídě, kázeň studentů. Čas, který učitel tráví umravňování žáků, může chybět pro opakované vysvětlení látky těm slabším. Navíc je rozptylována pozornost jak vyučujícího, tak žáků. Neobdivujte nevychovanost spolužáků, okrádají vás tím o možnost kvalitnějšího výkladu. Zviditelňujte se v dobrém slova smyslu nebo vůbec.

  3. Pracujte podle pokynů vyučujícího a to nejen v hodině. Domácí úkoly a příklady k procvičení dostáváte proto, abyste si ověřili, jestli průběžně zvládáte určité učivo a mohli včas začít řešit mezery, dokud jsou malé a dají se snadno zacelit.

  4. Učte se průběžně. Je prokázáno, že nejlépe porozumíte látce, když si prohlédnete zápis ještě ten samý den. Nemusíte se hned vše učit dopodrobna a zpaměti, snažte se především porozumět souvislostem, proč se dosadil právě tento vztah, co to znamená, … a zopakovat v co nejbližším možném termínu.

Když se řídíte předchozími body a nejste spokojeni s výsledkem, požádejte vyučujícího o pomoc.

Nadcházející události

Led
29
Út
9:55 ABECEDA PENĚZ – Finanční gramotnost
ABECEDA PENĚZ – Finanční gramotnost
Led 29 @ 9:55 – 13:25
Pro: 5.A Finanční gramotnost – edukace ve škole, návštěva České spořitelny v České Třebové

Rychlé kontakty

Radim Kolář, ředitel

465 531 055

Petra Klaclová, školní jídelna

465 532 339

Sborovna 1. stupeň

465 532 541

Sborovna 2. stupeň

465 536 070

© 2018 zsnadrazni.czTelnes, DobráSíť