Výchovný poradce - Aktuality

Výchovný poradce - Aktuality

Prezentace k přijímacímu řízení v odkazu

2. Volba povolání !!!!!

Informace o přijímacím řízení na osmileté gymnázium. 

www.zsnadrazni.cz – zprávy výchovného poradce-aktuality

(zde budu průběžně zveřejňovat nejnovější informace o přijímacím řízení)

konzultace: kdykoliv po předchozí domluvě, nebo telefonicky:  731 427 903     

 e-mail: hul.ha@centrum.cz

Mgr. Hana Hůlková

sledujte: www.gymnct.cz – stránky gymnázia

Rodiče žáků, kteří budou mít zájem o studium na gymnáziu, nahlásí jméno žáka třídní učitelce nejdéle do 5.1.2018.

Možnost podat přihlášky i na dvě gymnázia, po vytisknutí přihlášky nebude možné měnit počet škol!!!

Přihlášky i zápisový lístek předájí třídní učitelky zákonnému zástupci s pololetním vysvědčením(nutné předložit OP).

Na přijímací zkoušky nanečisto (únor), přihlašují děti rodiče !!!!

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 8. a 9. ROČNÍKŮ

Sledujte  www.zsnadrazni.cz( Zprávy výchovného poradce-Aktuality atd.)

Podávání přihlášek: na SŠ s talentovou zkouškou do 30.11.2018

na ostatní SŠ a SOU do 1.3.2019

(posílají rodiče, ne škola), přihlášky dostanou žáci s pololetním vysvědčením

Přijímací zkoušky:

Prezentace v odkazu 2. Volba povolání

Na přijímačky nanečisto přihlašují děti RODIČE !!! Ne ZŠ!! Info na webu SŠ.Přihlášky : výběr středních škol, na které se budou děti hlásit, nahlásí každý žák osobně výchovné poradkyni v průběhu prosince, nejdéle do 10.1.2019 !!!!!!

možnost podat až  2 přihlášky, vše vyplní škola

(kromě PLP – povinné lékařské prohlídky)

Zápisový lístek: odeslat na SŠ po obdržení „Rozhodnutí o přijetí“ nejdéle

do 10-ti pracovních dnů

Zápisový lístek předá třídní učitel zákonnému zástupci

v týdnu od

5.2.2019 do 8.2.2019

Předáno do vlastních rukou pouze zákonnému zástupci,

(který je uveden v matrice školy

a ne vždy se jedná o matku), proti podpisu. Zákonný zástupce předloží OP.

Bez OP nebude vydán ZL !!!!!!

Ztráta Zápisového lístku: pokud dojde ke ztrátě: 1. Podat žádost o vydání nového ZL

2. Zaplatit vydání nového ZL

PROTO PEČLIVĚ ZÁPISOVÝ LÍSTEK USCHOVEJTE!!!!

PŘEHLED ŠKOL V PARDUBICKÉM KRAJI OBDRŽÍ ŽÁCI PO PŘEHLÍDCE ŠKOL !!!


Prosím rodiče žáků, kteří se budou hlásit na SŠ s talentovou zkouškou

( obor zač. č. 82), aby název střední školy nahlásili výchovné poradkyni nejdéle do 31.10.2018.

Přihlášku i zápisový lístek předá třídní učitel zákonnému zástupci,

který je uveden v matrice školy ( info tř. uč.).

V týdnu od 6.11. 2018 do 9.11. 2018

Zákonný zástupce předloží občanský průkaz ( bez OP nebude vydán ZL)

 

Nadcházející události

Led
29
Út
9:55 ABECEDA PENĚZ – Finanční gramotnost
ABECEDA PENĚZ – Finanční gramotnost
Led 29 @ 9:55 – 13:25
Pro: 5.A Finanční gramotnost – edukace ve škole, návštěva České spořitelny v České Třebové

Rychlé kontakty

Radim Kolář, ředitel

465 531 055

Petra Klaclová, školní jídelna

465 532 339

Sborovna 1. stupeň

465 532 541

Sborovna 2. stupeň

465 536 070

© 2018 zsnadrazni.czTelnes, DobráSíť