Třídy

Základní informace

Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice

Nádražní 200
56002 Česká Třebová

IČO
70882452

Číslo účtu
11226611/0300

Datová schránka
xqbmkk4

Třídy

 

Vítám všechny prvňáčky a jejich rodiče

ve školním roce 2021/2022

Konzultační hodiny pro rodiče:  středa 7:30 - 8:00 hodin

V jiný den vždy  po dohodě.

Doučování (konzultační hodiny pro děti): čtvrtek 7:20- 7:40 hodin

Ukončením výuky a odvedením žáků do šatny končí dozor vyučujícího nad žáky – po 11:35 h.

Zodpovědnost za žáka přebírají rodiče.

V šatně dohlédneme na převlékání.

Žádáme rodiče, aby na žáky čekali před školou. Děkujeme.

Žáci přihlášeni do školní družiny budou předáni po vyučování paní vychovatelce.

Vážení rodiče, žádáme Vás o spolupráci:

- pravidelná kontrola aktovek a penálů (nenosit zbytečné věci, ořezané tužky a pastelky)

- kontrola a podepisování pracovních sešitů, domácích úkolů

- pravidelná a trpělivá pomoc dětem při domácí přípravě + chvála

 - omlouvání nepřítomnosti nejpozději 3. den

(stačí nechat vzkaz tel.: 465 532 541 - sborovna ul. Komenského)

- v době onemocnění dítěte chodit pravidelně pro úkoly (nahromadilo by se mnoho úkolů)

- vyzvedávání dětí v době vyučování pouze osobně (nemohou jít samy)

- uvolňování žáků: do 3 dnů – třídní učitelka, na více dnů – písemná žádost řediteli školy

- sdělení závažného zdravotního stavu

- hlásit veškeré změny (telefon, bydliště, zdravotní pojišťovna)

- podepisovat všechny věci (pomůcky, oblečení, obuv, …)

- je nutné, aby děti jakýkoliv školní úraz IHNED nahlásily pedagogickému pracovníkovi

    Věřte svým dětem. Děkujeme.

Co budeme potřebovat:

Výtvarná výchova – VV a pracovní činnosti – PČ:

  • vodové barvy, tempery, štětce

(ploché – 3 velikosti, kulaté – 3 velikosti)

  • igelitová plena, kelímek na vodu, hadřík, zástěra či starší košile
  • pastelky, voskovky, dvě tužky č. 1, 2

(dobrý je trojhranný systém z důvodu správného úchopu)

  • lepidlo (lepící tyčinka a Herkules), nůžky, plastelína,

barevné papíry, špejle

Tělesná výchova – TV:

  • tričko, kraťasy, tepláková souprava, cvičební obuv

                    (venkovní i sálová – nutná světlá podrážka)

  • molitanový míček, švihadlo
  • látkový pytlík na cvičební úbor

VŠE PODEPSAT!

Pokud jsou děti nemocné, je potřeba (pokud to zdravotní stav dovolí) s dětmi pracovat  každý den doma. Jinak jim bude chybět učivo, které ve škole probíráme. Pracujte prosím průběžně. Je možné přijít v době konzultačních hodin.

A když je dítě nemocné, alespoň jednou za týden doneste pracovní sešity ke kontrole a nezapomeňte napsat omluvenku do žákovské knížky. 

Děkuji.

Marta Přívratská

30. 8. 

Organizace výuky

Každý den do školy: aktovku, svačinu a pití, prostírání nebo ubrousek, penál s vybavením, pastelky, žákovskou knížku,

Další potřeby dle pokynů vyučujícího

2. 9. – v 16:00 h schůzka rodičů v naší třídě … informace, vyplnění dokumentů (dotazníků, souhlasů, …).

2., 3. 9. - vyučování do 9:40 h

S sebou do školy: přezůvky (po vyučování necháme v šatně), ručník, tekuté mýdlo, papírové kapesníky (v krabičce)

Dne 2. 9. budou děti testovány – Covid 19 (pak 6. a 9. 9. … dále ?).

1. – 3. 9. – výdej obědů 9:00 – 11:00 h. Volba obědů z domova.

6. 9. - vyučování do 10:40 h, s sebou do školy  - pomůcky na VV a PČ.

Od 7. 9. bude výuka probíhat podle rozvrhu hodin – nalepený v ŽK.

S sebou do školy 7. 9. - pomůcky na TV (v látkovém pytlíku) a potřeby na vyučování.

Dne 7. 9. se budeme fotit do deníku MF DNES…

… nutno vyplnit Váš souhlas (na schůzce 2. 9.)

Dne 9. 9. budou třídní schůzky (ŽK s. 3).

Vybíráme třídní fond – 300 Kč … do 10. 9

Přeji hezký den

M. Přívratská

31. 8.

Dne 9. 9. budou třídní schůzky (ŽK s. 3) ... ZRUŠENY PRO 1. ročníky

(schůzka bude pouze 2. 9., dále dle potřeby koncem září)

M. P. 

10. 9. 

Dobrý den, do žákovské knížky jsem založila nabídku ze ŠD.

Dne 27. 9.. 2021 bude ředitelský den (neučí se).

Vyplňte a vložte zpět do ŽK.

Fotografie našich dětí bude v Mladé frontě DNES dne 8. 10. 2021.

Ze zkušeností doporučuji si výtisk zamluvit.

S pozdravem

M. P. 

14. 9.

Dobrý den, žádáme o spolupráci:

číslice nastříhejte, podepište a založte do desek na číslice;

písmena (slabiky) budeme posílat postupně - vždy nastříhejte, podepište a zařaďte do desek na písmena.

M. P.

15. 9.

Dnes nám přišly fotografie dětí.

Zítra děti přinesou domů.

Cena sady je 300,- Kč.

Pokud si nebudete kupovat, vraťte nepoškozené do školy.

Peníze nebo vrátit sadu do 20. 9. 

29. 9.

Dobrý den,

zítra bude od 16 hodin naše smluvená schůzka (v naší třídě).

Přeji hezké dny

M. P.

Poslala jsem e-mail ... návod jak stáhnout a používat aplikaci Teams. Probereme zítra na schůzce.

14. 10.

Dne 1. 11. pořádáme LAMPIONOVÝ TICHÝ PRŮVOD

(od 18 h, připravte si lampionky).

Účast je dobrovolná.

Pošlu po dětech informace s návratkou, abychom věděli přibližný počet zájemců.

Akce může být zrušena z důvodu nepříznivého počasí

(rozhodneme 1. 11.).

Prosím, pomozte připravovat dětem učební pomůcky dle rozvrhu hodin (často nám chybí Prv a HV).

Prosím, doma POUZE úlohy označené puntíkem.

Ve škole se objevily vši!!! Pravidelně kontrolujte.

Přeji hezké dny

M. P.

20. 10.

Ráda bych touto cestou pochválila děti. Daří se nám školní práce (počítat, číst, řadit, psát, malovat, zpívat,...).

Vám chci poděkovat za spolupráci, za každodenní pomoc a podporu při přípravě dětí na vyučování

(čtení; řazení písmen, slabik, slov; procvičování matematiky, ...).

Prosím o vytrvání v dopomoci, každodenní přípravě na vyučování a procvičování učiva.

Přeji hezké dny

M. P.

22. 10.

27. 10. a 29. 10. ... podzimní prázdniny

28. 10. ... státní svátek

Příští týden se učíme pouze pondělí a úterý.

(Někteří rodiče píší ... info pro všechny. V žákovské knížce s. 2.)

Ve dnech volna ... každý den chvilku ...

ČJ - řadíme písmena, slabiky, slova, zkuste i větu

     - čteme v Hravé abecedě, opakujeme probraná cvičení

     - opakujeme tvary podle písanky (papír, tabulka)

M - +, - do 6

    - porovnávání 

    - řada čísel 0 - 6, 6 - 0

    - vymýšlíme slovní úlohy (znázornění, výpočet, odpověď ... ústně celou větou)

    - píšeme číslice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

Prv - opakujeme dle probraného učiva v Hravé prvouce

       - kartičky ovoce/zelenina ... poznávejte, pojmenujte, zahrajte si pexeso

HV - opakujeme učivo dle Hravé HV

Děkujeme za spolupráci.

Přeji hezké dny

M. P.

25. 10.

Dětem přeji krásné prázdniny. Užijte si společné chvíle.

Děkuji Vám za dopomoc při procvičování a opakování učiva.

Budeme doma dlouho a děti by zapomněly, co už krásně umí.

M. P.

5. 11. 

Dobrý den, napsala jsem Vám dnes zprávu na aplikaci Teams.

Prosím o zpětnou vazbu (zkouška spojení).

Přeji pěkný víkend

M. P.

8. 11. 

Dobrý den, prosím (rodiče, kteří mi ještě neposlali)

o zpětnou vazbu do společné konverzace v aplikaci Teams.

Děkuji za spolupráci.

Den šílených účesů na naší škole ... 10. 11. ...

        další možný den ve škole trochu jinak.

Těším se.

M. P.

10. 11.

Dobrý den, 

opakovaně žádám rodiče (kteří mně ještě nenapsali)

o zpětnou vazbu do společné konverzace v aplikaci Teams.

Bohužel se objevují ve třídách karantény.

Musíme být připraveni na případnou distanční výuku.

Děkuji

M. P.

19. 11.

Dokupte, prosím, dětem na výtvarnou výchovu paletu (do 3. 12.)

Děkuji

26. 11.

Děti mají v žákovské knížce kupon ... 

   REGISTRACI NOVÉHO ČTENÁŘE ZA 1 KČ.

Můžete použít v Městské knihovně v Č. Třebové.

6. 12.

Dobrý den,

9. 12. bude informační odpoledne od 15:30 do 17:00 hodin

   - POUZE FORMOU ON-LINE.

Známky zapisujeme do ŽK, tiskátka jsou pochvalou za každý týden.

Pokud máme něco k řešení, hned Vás kontaktuji a společně řešíme.

 

Děti se pěkně adaptují na školní prostředí. Ve škole hezky pracují. Snažíme se.

Plní si domácí práci, kterou vždy označíme. Doma si tak zopakují a procvičí školní práci. 

ČJ

Čtení nahlas každý den je důležité. Také je potřeba každý den řadit písmena, slabiky do slov (vět). Opakovat si probrané učivo (slabikování, psaní - tabulky, ...)

Dohlížejte, prosím, aby děti četly hezky po slabikách. Pozor na tiché/dvojí čtení.

Nová je pro nás Čítanka (tu nosíme pouze ve čtvrtek). Do 16. 12. se mají děti naučit ze s. 8 báseň Polámal se mraveneček. Učíme se společně i ve škole.

M

V matematice počítáme do 9. Učíme se sčítat, odčítat, porovnávat počet, geometrické tvary, .....

Začali jsme 2. díl matematiky.

Opět je nutné stále opakovat a procvičovat probrané učivo.

Prv

V prvouce pracujeme s pracovní učebnicí. Povídáme si o přírodě, zážitcích, učíme se dny v týdnu, roční období aj. Po Vánocích se budeme učit o lidském těle.

Opakovací stránky (s. 21, 26) jsme vždy společně procvičili a potom děti samostatně vypracovaly.

Výchovy

Vyrábíme, malujeme, zpíváme, cvičíme.

Prosím, kdo jste ještě nekoupili paletu na VV, dokupte.

Podle pokynů vedení školy bude tedy IO 9. 12. POUZE

           FORMOU ON-LINE.

Pokud chcete se mnou mluvit .....

napište mně, prosím, e-mail a já Vás budu 9. 12. přes aplikaci Teams kontaktovat (telefonovat) v čase mezi 15:30 - 16:45 hodin.

Přeji Vám klidné a pohodové Vánoce,

v novém roce pevné zdraví, klid a pohodu.

Marta Přívratská

Přece jen budeme doma docela dlouho. 

Opakujte a procvičujte s dětmi, společně čtěte ze slabikáře a z čítanky, 

zadáme si i opakovací cvičení, 

abychom nezapomněli, co už umíme. 

Děkuji Vám za spolupráci.

10. 12.

Dobrý den, dnes jsem Vám přeposlala  informace od vedení školy, které se týkají potvrzení karantény.....

(Vzhledem k nejasnostem posílám informace, které najdete na edu.cz platné od 26. 11. 2021 (odkaz je i na webu školy v sekci "Pro rodiče" - "Covid 19"):...)

Pevně doufám, že nebudeme potřebovat.

Přeji hezký víkend

M. P.

15. 12.

Dobrý den, děti se domluvily, že si vymění ve dvojicích 

(jedna trojice - Domča T., Terezka, Renatka)

vánoční dáreček.

  20. a 21. 12 budeme mít třídní vánoční besídku s ochutnávkou cukroví,

budeme vyrábět různé výrobky, povídat si o Vánocích.

S sebou: cukroví, dáreček pro kamaráda,

               větší jablíčko , párátka, želé bonbóny, koření hřebíček, menší svíčku 

               (budeme vyrábět vánoční svícen),

               penál, pastelky, ŽK, lepidlo, slabikář, krabičku na svícen z jablíčka, krabičku na                   

               perníčky (budeme zdobit), svačinu, pití.

Připravte, prosím dětem vše potřebné na pondělí 20. 12..

Děti, které nebudou ve škole donesou dáreček po Vánocích 

(jejich dáreček bude pod stromečkem ve škole).

Děkuji za spolupráci

M. P.

ČJ sešit .... používáme papírovou podložku a papír pod ruku (neztratit)

 Podle podložky si hlídáme velikost a šířku písmen a také sklon písma.

M sešit .... používáme podložku (neztratit), podle které píšeme příklady do sloupečků

17. 12.

NALEPENO V ŽK s. 11 ...

OPAKOVÁNÍ  17. 12. – 2. 1.

M - 1. díl: 40/4, 51/3, 55/4, 56/3

        2. díl: 6/2, 16/4

        početník: s. 10, 11, 12, 13

ČJ – číst nahlas každý den (slabikář po s. 31, ČT po s. 11)

        báseň ČT s. 8 (kdo ještě nerecitoval)

        řadit písmena, slova, věty (třeba podle slabikáře)

        písanka s. 18, 36

Prv – opakuj si po s. 31 + s. 32 – pouze ústně

Budeme doma dlouho a děti by zapomněly, co už krásně umí.

Děkuji za spolupráci.

Nadcházející události

Led
25
Út
9:30 BRUSLENÍ
BRUSLENÍ
Led 25 @ 9:30 – 11:30
Pro: 2.A 2.B Třídy 2.A, 2.B
Led
26
St
celý den Tonda obal na cestách
Tonda obal na cestách
Led 26 celý den
Pro: 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B program o odpadech
Úno
1
Út
9:30 BRUSLENÍ
BRUSLENÍ
Úno 1 @ 9:30 – Úno 8 @ 11:30
Pro: 2.A 2.B Třídy 2.A, 2.B

Rychlé kontakty

Radim Kolář, ředitel

465 531 055

Markéta Fajtová, školní jídelna

465 532 339
Sborovna 1. stupeň

465 532 541

Sborovna 2. stupeň

465 536 070

© 2018 zsnadrazni.czTelnes, DobráSíť