Třídy

Základní informace

Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice

Nádražní 200
56002 Česká Třebová

IČO
70882452

Číslo účtu
11226611/0300

Datová schránka
xqbmkk4

Třídy

Konzultační hodiny pro rodiče : každý čtvrtek    14:00 - 15:00 hod.

                                     pro žáky  : každý čtvrtek   14:00 - 14:20 hod.

2.2. ČJ nový PS str. 2 celá, str. 3/cv.1, 2
 UČ str. 54 celá, str.55/cv. 1,2
M nový PS str. 1 jednotky délky
Prv. str. 36

1. 11. Paní učitelka Benešová je v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Se svými dotazy se obracejte     

          osobně na zastupující paní učitelku Mgr. Ivu Kovářovou nebo na vedení školy. E. Mašková

 

ROZVRH  ON-LINE VÝUKY :

Pátek 1.10.  

1.h - Český jazyk  (9.00 - 9.45)

2.h - Matematika   (10.00 - 10.45)

3.h  - Anglický jazyk (11.00 - 11.45)

+ samostatná práce dle zadání

Pondělí 4.10.

1.h - Český jazyk (8.30 - 9.15)

2.h - Matematika  (9.30 - 10.15)

3.h - Prvouka ( 10.30 - 11.15)

+ samostatná práce dle zadání

Úterý 5.10. 

1.h - Anglický jazyk (8.00 - 8.45)

2.h - Matematika (9.00 - 9.45)

3.h - Český jazyk (10.00 - 10.45)

+ samostatná práce dle zadání

Středa 6.10.

1.h - Matematika (8.30 - 9.15)

2.h - Český jazyk (9.30 - 10.15)

3.h - Prvouka (10.30 - 11.15)

+ samostatná práce dle zadání

Pozvánka přijde i přes Teams.

Potvrzení  pro zaměstnavatele, pokud musíte s dětmi zůstat doma, si můžete vyzvednout ve ŠD u paní vychovatelky Kubištové.

29.9. 

Vážení rodiče,

počínaje zítřejším dnem vstupuje naše třída z důvodu pozitivního výsledku testu žáka ve třídě na covid do karantény. S většinou z Vás jsem již telefonicky hovořila. Připomínám jen nutnost PCR testu všech dětí ve třídě, v případě pozitivního výsledku mi dejte prosím vědět na můj mail unzeitigova.hana@centrum.cz, děkuji. Je možné, že Vás bude kontaktovat i hygiena. V případě negativního výsledku se děti budou moci příští čtvrtek 7.10. vrátit do školy. Od tohoto pátku by začala on-line výuka, rozvrh přes stránky třídy a pozvánku přes Teams obdržíte zítra po domluvě s vyučující anglického jazyka.

Bližší informace, které přišly z hygieny, jsem Vám přeposlala mailem.

Sledujte prosím častěji stránky třídy, příp. své maily pro případ nových informací.

Moc děkuji a buďte zdrávi !

Mgr. H. Benešová

Rozvrh po dobu plavání :

ÚTERÝ  :  1. - 2. h plavání, dále / ČJ / HV / ČJ (čtení)

STŘEDA : MA / MA / ČJ / PRV / VV / VV

Děti, které se neúčastní plavání, půjdou vždy do 3.A (první patro budova Komenského).

17.9. Děti mají v ŽK nalepený papírek s platbami na účet školy (50 Kč - toner, 21 Kč - výkresy, 21 Kč - papíry do kopírky, 85 Kč - prac. seš. z PRV), za výkresy a papíry do kopírky platí děti letos málo, máme velké zásoby ze 2. třídy.

15.9. Včera žáci obdrželi písemné pokyny k plaveckému výcviku. Plavecký výcvik je hrazený (součástí učebních osnov). Pokud děti přijdou později než v 7.30 nebo se z nějakého jiného důvodu (vyjma nemoci) nezúčastní plavání, budou se ve škole účastnit výuky v jiné třídě. V jaké - bude vždy upřesněno.

Informace ze třídních schůzek  dne 9.9.2021 :

1.Volba 2. třídního důvěrníka

2.Kontrola v EŽK – podpisy v příloze EŽK zezadu – 3x měsíčně

3.Sledovat web školy, stránky třídy

4.Hlášení všech změn (adresa, ZP, tel. číslo)

5.Podepisování všech oznámkovaných cvičeních, diktátů, početní diktáty – stačí podpis ob jeden poč. diktát

6.Zadávání úkolů přes EŽK (děti nadále zapisují do úkolníčku)

7.Omlouvání dětí do 3 dnů absence, omluvenka po návratu v ŽK -

   - předložení nejdéle do 3 dnů po návratu (jinak neomluvená absence), neposílat děti do školy s příznaky nemoci (večerní, ranní nevolnost)

8.Reakce – odepisování na mail (nemusí být z mé strany okamžitá v tom samém dni), psát na adresu unzeitigova.hana@centrum.cz

9.Třídní soutěž S DRAKY DO SVĚTA (posouvání v jednotlivých předmětech + z chování) i tento rok.

10.Zvláštní úkoly za opakované zapomínání (za 2 a více zapomenutí v 1 týdnu, za častější  - zápis v ŽK)

10.Úkoly – již více úkolů i s AJ, středa bez úkolů

11.Domácí dopisování práce, kterou jednotlivci nestihnou ve škole

12.Nenosit pomůcky – sešity, učebnice navíc

13.Každodenní čtení 15 – 20 minut (1 den lze vynechat), čtenářský deník – záznamy (děti dostanou osnovu zápisu)

14.Platby za výkresy, papíry do kop, toner + PS Prv (na účet školy – předám dětem)

15.Plavání od 21.9.

16.Ředitelský den 27.9.

17.Preventivní programy pro třídu (vztahy mezi žáky, komunikace)

18.Olympijský víceboj – test pohybových schopností v rámci TV (udělení diplomu)

Informace ze schůzky třídních důvěrníků :

1.Zvolení nové školské rady

2.Nová vedoucí školní jídelny – paní Fajtová

3.Nové chlapecké WC na budově Komenského

4.Nová knihovna na hlavní budově

5.Oprava střechy na hlavní budově odložena (nedostatek financí)

6.Město pomáhá financovat školní asistenty a školního psychologa

7.Projekt Obědy zdarma (pro 50 dětí ze soc. slabých rodin)

8.Projekt Doučování pro děti postižené následky covidové epidemie

9..Aktualizované omluvenky ke stažení na webu školy

10. Podmínky plaveckého výcviku budou doplněny (testy, očkování, prodělaná nemoc)

11.Třídní schůzky – návrh rozdělení zvlášť pro 1. a 2. stupeň  (rodiče, které mají více dětí na obou stupních) - bude řešeno

12.Ředitelské volno 27.9. a 22.12. (pokud bude více než 10 zájemců, hlídání bude zajištěno, avšak bez obědů) – děti dostanou k vyplnění návratku

 

3.9. Děti dnes obdržely předběžný rozvrh, aby si mohly na pondělí připravit pomůcky, proto jej zatím nikam neopisujte, nelepte, mělo by dojít ještě k přehození dvou posledních hodin v pondělí - PČ za ČJ (4. a 5. hodina). Děti obdržely nové heslo přístupu do Teamsu, které by si měly pamatovat. Zvýšilo se číslo za heslem podle ročníku, jinak se heslo nezměnilo, zde ho bohužel nesmím zveřejnit. 

Prosím o doplnění osobních údajů na 1. listu ŽK (děkuji, kdo už tak učinil). Prosím také, kdo neměl 1 sešit navíc, o pořízení ještě jednoho sešitu (může být č. 523) na procvičování - Cvičný sešit. Připomínám také ručník, kdo ještě nepřinesl.

Zároveň prosím o nahlášení změn - bydliště, pojišťovny, tel. čísla apod., pokud u Vás k nějakým došlo. Děkuji.

2.9. Z důvodu některých nutných změn v rozvrzích, žáci obdrží rozvrh až příští týden. Žáci pravděpodobně přijdou o všechny půlené hodiny (bude spoj), jinak by měl rozvrh zůstat stejný. Děkuji za pochopení.

Zítra v 8.30 si půjdeme na hlavní budovu do počítačové učebny vyzkoušet připojení do Teamsu. Platnost původního hesla vyprší, je potřeba zřídit nové. Napište prosím dětem na papírek nebo do úkolníčku přihlašovací jméno a heslo, pod kterým se doposud přihlašovaly, pokud ho neznají (viz úkolníček). Děkuji.

Zde jsou některé informace :

Dne 1.9. –  zahájení školního roku, přivítání dětí  (testování po příchodu do třídy)

                    čas - 8.00 – 8.45 hod

                    Výdej obědů  9.00 – 11.00 hod.

Dne 2.9.výuka do 11.30 hod  - přinést všechny sešity + obaly na ně, penál s psacími potřebami,

                    děti tento den dostanou učebnice, žákovskou knihu (zkontrolujte prosím podpisy     

                     v učebnicích, seznámení se školním řádem, poučení o bezpečnosti a bezodkladném  

                     nahlášení případného úrazu

Dne 3.9.výuka do 11.30 hod – třídnické práce, aktivity a hry na stmelení kolektivu a vztahy mezi

                   dětmi.

Od pondělí 6.9. – výuka podle rozvrhu (dostupný již na webu, děti dostanou i v tištěné podobě)

Do pondělí 6.9. si mají děti také donést všechny pomůcky na výtvarnou, tělesnou výchovu a pracovní činnosti.

Děti mají také donést 1 roli toaletního papíru (mýdla a kapesníků máme zatím dostatek).

Dle dostupných informací budou děti na začátku testovány 1., 6. a 9. září testy jako doposud (výtěr nosu). Podrobné informace, které se neustále doplňují, budou dostupné na webu školy nejpozději zítra (zadává vedení školy), ochranu úst ve třídě - roušku už děti nebudou muset mít, jen ve společných prostorách (šatna, chodba).

Děti budou opět na výuku – 1 hodina českého jazyka, matematiky a nově anglického jazyka děleny na 2 skupiny – složení stejné jako loni (bude i v ŽK), výuka obou skupin – viz rozvrh (seznam níže).

Tělesnou výchovu bude vyučovat paní učitelka Radka Vernerová, anglický jazyk paní učitelka Petra Rychnovská, zbylé předměty já.

Zůstatek třídního fondu činí 46 Kč. Dětem, které se něčeho neúčastnily, budu peníze na začátku září vracet. Na tento školní rok již třídní fond zřizovat nebudu, na každou akci budu zvlášť peníze vybírat předem.

Již 9.9. proběhnou třídní schůzky (čas bude upřesněn).

V září začnou také děti, pokud to situace dovolí, chodit na plavecký výcvik (osvobození z výcviku je možné jen po doložení lékařského potvrzení, bližší informace o výcviku a pokyny děti dostanou).

Těším se na Vaše děti a spolupráci s Vámi.

Mgr. Hana Benešová

 

 

 

Rychlé kontakty

Radim Kolář, ředitel

465 531 055

Markéta Fajtová, školní jídelna

465 532 339
Sborovna 1. stupeň

465 532 541

Sborovna 2. stupeň

465 536 070

© 2018 zsnadrazni.czTelnes, DobráSíť