Školní psycholog

Školní psycholog

Školní psycholog PhDr. Jiřina Nováková

Kontakt:

PhDr. Jiřina Nováková

tel. 734 681 328

e-mail: jirina.novakova@zsnadrazni.cz

 

Konzultační hodiny:

pondělí 7:00 – 15:30 hodin

úterý 7:00 – 15:30 hodin

Služby školního psychologa jsou určeny pro žáky, rodiče a pedagogické pracovníky.

 

Školní psycholog poskytuje:

§ poradenské služby v oblasti výchovy a vzdělávání

§ krizovou intervenci a primární prevenci sociálně patologických jevů

§ péči o žáky s osobními či rodinnými problémy

§ spolupráci při prevenci školní neúspěšnosti

§ podporu při integraci a vzděláváni žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3D prohlídka
první stupeň

3D prohlídka
druhý stupeň

Základní informace

Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice

Nádražní 200
56002 Česká Třebová

IČO
70882452

Číslo účtu
11226611/0300

Datová schránka
xqbmkk4


© 2018 zsnadrazni.czTelnes, DobráSíť