Výuka od 14. 10. 2020 – uzavření škol

Základní informace

Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice

Nádražní 200
56002 Česká Třebová

IČO
70882452

Číslo účtu
11226611/0300

Datová schránka
xqbmkk4

Výuka od 14. 10. 2020 – uzavření škol

Napsáno dne: 13.10.2020

Informace k uzavření škol

Od středy 14.10.2020 dochází k plošnému uzavření škol ( 1. i 2. stupeň včetně družin).

Na obou stupních naší školy bude probíhat distanční forma vzdělávání.

Výuka, která bude probíhat distančním způsobem je dle školského zákona povinná. Absence žáků na hodinách ve formátu on-line streamu (tedy výuka pomocí MS Teams – videohovory) je nutné omlouvat, jako při prezenční výuce (do 3 dnů dle řádu školy) a je vhodné také omluvit plánovanou absenci vyučujícímu e-mailem.

Úkoly zadané jinou distanční formou je nutné odevzdávat ve stanoveném termínu (bude k tomu zřízeno i sběrné místo na budově viz dále). Tento výstup je brán jako účast na výuce a je povinný. Neodevzdání musí být zdůvodněno a omluveno zákonným zástupcem. Další formy asynchronního distančního vzdělávání budou využívány ve všech třídách, zejména potom na 1. stupni (informace na webu školy – třídy).

Aktualizovaný rozpis on-line výuky pro 3. až 9. ročník bude zanedlouho na webu školy, popř. zadán do systému bakalář formou úkolu a v MS Teams připraven jako naplánovaná schůzka.

OBĚDY:

Žáci i zaměstnanci mají nárok na oběd i při distanční výuce.

Všem bude odhlášeno jídlo od čtvrtka 15. 10. 2020. Pokud ho budou chtít odebrat, musí si ho znovu přihlásit.

Vydáno bude jednotlivě do jídlonosičů (včetně středy 14. 10. 2020)!

Výdej obědů:

11:00 – 12:00 pro 1.-4. třídy, 12:00 – 13:00 5.-9. třídy, zaměstnanci 13:15 – 13:45

(při výdeji je nutné dodržovat hygienická opatření – rozestupy, desinfekce atd.)

HODINY PRO PŘEDÁVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ – zadání a pracovní listy

Pondělí, středa a pátek 7:30 – 9:00 a 14:00 – 15:00 v budově ul. Nádražní 200

ÚŘEDNÍ HODINY KANCELÁŘE ŠKOLY:

Pondělí a středa 8:00 – 10:00 hod.

Děkujeme rodičům i žákům za spolupráci a trpělivost.

Vedení školy

 

 

 

Nadcházející události


Rychlé kontakty

Radim Kolář, ředitel

465 531 055

Petra Klaclová, školní jídelna

465 532 339
Sborovna 1. stupeň

465 532 541

Sborovna 2. stupeň

465 536 070

© 2018 zsnadrazni.czTelnes, DobráSíť