Úspěšní řešitelé

Úspěšní řešitelé

Napsáno dne: 17.05.2023

Žáci devátého ročníku Lucie Mrštná, Tereza Blažková a Filip Hrdlička se po úspěšném absolvování školního kola soutěže Finanční gramotnost pořádaného Evropskou asociací finančního plánování ČR probojovali do okresního kola a následně dne 3.2. 2023 postoupili do krajského kola.

V krajském kole jim byla zadána případová studie SFG – kategorie II. na téma Tvorba rodinného rozpočtu. Žáci měli za úkol vytvořit prezentaci, kde představili fiktivní rodinu a měli zabezpečit potřeby všech členů domácnosti. Zamyslet se nad zdroji příjmů rodiny, výdaji rodiny, sestavit rodinný rozpočet, vytvořit finanční rezervu a uvažovat nad možností investování a spoření pro děti.

Dne 17.4.2023 proběhla ústní online prezentace případové studie před hodnotící komisí, která byla složena ze zástupců Nadace České spořitelny a akademie a.s., Ministerstva financí a České národní banky. Žáci naší školy se umístili v krajském kole na 2.místě

Gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy.
© 2018 zsnadrazni.czTelnes, DobráSíť