Aktualizované informace !

Základní informace

Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice

Nádražní 200
56002 Česká Třebová

IČO
70882452

Číslo účtu
11226611/0300

Datová schránka
xqbmkk4

Aktualizované informace !

Napsáno dne: 12.04.2021

NOVÉ INFORMACE K VÝUCE od 12. 4. 2021

  • Kdy se není třeba testovat ?
  • Dohled nad dětmi pracovníků IZS a vybraných profesí.

(od 12. 4.  nastupují obě 1. třídy, 2. B, 3. B a 4. B)

Od 12. 4. nastoupí k prezenční výuce třídy: 1. A, 1. B, 2.B , 3. B, 4. B

Pro 2. skupinu – 2. A, 3. A, 4. A,  5. A a 5. B platí pro tento týden nadále distanční výuka. Nástup do školy potom od 19. 4. 2021

V rámci zajištění dohledu nad dětmi členů IZS a dalších vybraných profesí, zajišťujeme dohled nad těmito žáky i v průběhu distanční výuky jejich třídy v učebně s přístupem k notebooku s internetem.

Prosím kontaktujte e-mailem třídního učitele nebo ředitele školy. Tito žáci musí být také testování (viz dále).

Školní družina:

Z důvodu testování žáků bude umožněn vstup do ŠD v pondělí a čtvrtek pouze v konkrétních časech: 6:15 h a v 7:00 h.

 V úterý, středu a pátek bude ŠD v době 6:00 – 7:40 h, po vyučování každý den do 16:30.

Rozpis vstupu jednotlivých tříd: paní učitelky si děti vyzvednou v uvedený čas u šaten

  • 1. A 7:30
  • 1. B 7:40
  • 2. B 7:30
  • 3. B 7:40
  • 4.B  7:40 (budova Nádražní, boční vchod z ul. Pražského)
  • děti IZS 7:00 a 7:50 (budova Nádražní, boční vchod z ul. Pražského)

Po příchodu do školy budou děti odvedeny do třídy (nebo ráno do ŠD), kde bude zahájeno samotestování (postup testování: Testování žáků – YouTube).

Další podrobné informace naleznete zde: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

Při zjištění pozitivity testu budou zákonní zástupci telefonicky vyrozuměni. Pokud došlo ke změně telefonního čísla, je nutné třídní učitelce neprodleně zaslat číslo nové.

V době testování v pondělí a ve čtvrtek buďte do 8:30 h k zastižení na telefonu.

Pokud bude pozitivní test v jiný než první den výuky  je nařízena izolace a opuštění výuky všech žáků, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu při výuce v předchozích 2 dnech.

Testování žáka neprobíhá:
– při doložení, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, není v izolaci a od 1. pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní
– při předložení, že má negativní výsledek antigenního testu nebo PCR testu, který není starší 48 hodin a byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb
– má vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti Covid-19 a od druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní.

 

Ve škole:

Při vstupu do budovy je nutná desinfekce rukou. Žáci musí mít po celou dobu pobytu ve škole chirurgickou roušku (1 – 2 na výměnu).

Školní stravování:

Zkontrolujte si přihlášení/odhlášení obědů pro děti, které se budou v daný týden stravovat v ŠJ. Pro ostatní platí výdej do jídlonosičů jako doposud.

Rozpis odchodů na obědy najdete na stránkách jednotlivých tříd.

 

Provoz školy v dalších týdnech:

Dále bude vyučování probíhat rotační formou (týdenním střídáním obou skupin) dle nařízení MŠMT.

 

Skupinové konzultace:

V rámci konzultací je možné realizovat nejen konzultace jeden na jednoho, ale lze rozšířit počet žáků 2. stupně až na 6, pokud jsou ze stejné třídy a jedná se o žáky ohrožené školním neúspěchem anebo žáků  9. tříd.

 

 

Děkujeme za spolupráci

Nadcházející události

Dub
20
Út
18:00 Nadchněte děti pro tvoření
Nadchněte děti pro tvoření
Dub 20 @ 18:00 – Dub 23 @ 19:00
Pro: -webinář Radky Rubešové
Dub
24
So
celý den Formativní učení
Formativní učení
Dub 24 – Kvě 8 celý den
Pro: Šestitýdenní kurz Lucie Samkové
Kvě
11
Út
21:00 Teorie typů
Teorie typů
Kvě 11 @ 21:00 – 22:00
Pro: – webinář Šárky Mikové

Rychlé kontakty

Radim Kolář, ředitel

465 531 055

Petra Klaclová, školní jídelna

465 532 339
Sborovna 1. stupeň

465 532 541

Sborovna 2. stupeň

465 536 070

© 2018 zsnadrazni.czTelnes, DobráSíť