Zajištění nezbytné péče pro děti ve věku do 10 let

Základní informace

Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice

Nádražní 200
56002 Česká Třebová

IČO
70882452

Číslo účtu
11226611/0300

Datová schránka
xqbmkk4

Zajištění nezbytné péče pro děti ve věku do 10 let

Napsáno dne: 13.10.2020

Informace pro zákonné zástupce dětí, jejichž rodiče jsou zaměstnanci vybraných profesí

Na základě Usnesení vlády ČR č. 414/2000 ze dne 12. října 2020 o přijetí krizových opatření se pro vykonávaní nezbytné péče pro děti ve věku do 10 let (školou povinné děti), jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí určuje Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice, Habrmanova 1500, 560 02 Česká Třebová.

Vybrané profese:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánu ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci určené školy (tj. Základní školy Česká Třebová, Habrmanova ulice), bez ohledu na to, zda jsou tyto děti žáky této školy.

Místo:

 • Školní družina (oddělení P. Venclové)
 • Zvonek je umístěn na dveřích levé budovy vzhledem k pomníku

Doba provozu:

 • Pondělí až pátek od 7:00 hod do 16:00 hod, oběd je zajištěn
 • Začátek provozu od středy 14.10. 2020 v 7:00 hodin

Bližší informace a podmínky k přijetí naleznete na webové stránce Základní školy Česká Třebová, Habrmanova ulice.

Nutnost objednání služby předem (předešlý den do 18:00 hodin na e-mailu: darina.hublova@zs-habrmanova.cz).

 

Ing. Alica Hudečeková

Vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy

Nadcházející události


Rychlé kontakty

Radim Kolář, ředitel

465 531 055

Petra Klaclová, školní jídelna

465 532 339
Sborovna 1. stupeň

465 532 541

Sborovna 2. stupeň

465 536 070

© 2018 zsnadrazni.czTelnes, DobráSíť