Informace k návratu žáků 1. a 2. tříd od 18. 11.

Základní informace

Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice

Nádražní 200
56002 Česká Třebová

IČO
70882452

Číslo účtu
11226611/0300

Datová schránka
xqbmkk4

Informace k návratu žáků 1. a 2. tříd od 18. 11.

Napsáno dne: 16.11.2020

Výuka žáků  1. a 2. tříd bude probíhat v neměnných skupinách. Rozvrhy tříd jsou upraveny (bez tělesné výchovy), náplň hodin hudební výchovy bude upravena (zákaz zpěvu). Žáci se do školy dostaví dle  rozpisu.

 

 

Příchod do školy:

Třídy: 1. A (7:40) a 1. B (7:50)

Vchod: z ulice Komenského

 

Třídy: 2. A (7:40) a 2. B (7:50)

Vchod: z ulice Pražského

 

Je nutné, aby žáci měli minimálně 3 ks roušek na den a igelitový sáček pro jejich uchování. Upozorňujeme rodiče, že nemohou vstupovat do školy.

Během dne budou žáci dle možností chodit ven. V průběhu výuky bude docházet k intenzivnímu větrání v prostorách třídy (doporučujeme vhodné oblečení).

Prosíme rodiče o včasné vyzvedávání dětí, kteří nenavštěvují školní družinu (zákonný zástupce čeká před školou).

 

Obědy:

Žáci 1. a 2. tříd  se po výuce mohou stravovat ve školní jídelně, za podmínek dodržení neměnnosti skupin. Ostatní žáci jídlo dostanou pouze do jídlonosičů.

 

Školní družina:

Provoz školní družiny bude zachován v plném rozsahu.

 

 

Děkujeme za spolupráci

 

Vedení školy

 

Rychlé kontakty

Radim Kolář, ředitel

465 531 055

Petra Klaclová, školní jídelna

465 532 339
Sborovna 1. stupeň

465 532 541

Sborovna 2. stupeň

465 536 070

© 2018 zsnadrazni.czTelnes, DobráSíť