Informace k chodu školy od 4. ledna 2020

Základní informace

Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice

Nádražní 200
56002 Česká Třebová

IČO
70882452

Číslo účtu
11226611/0300

Datová schránka
xqbmkk4

Informace k chodu školy od 4. ledna 2020

Napsáno dne: 29.12.2020

Informace k provozu školy:

Od pondělí 4. 1. 2021 dochází opět k plošnému uzavření škol s výjimkou 1. a 2. tříd.

Na obou stupních naší školy bude probíhat distanční forma vzdělávání.

Výuka, která bude probíhat distančním způsobem je dle školského zákona povinná. Absence žáků na hodinách ve formátu on-line streamu (tedy výuka pomocí MS Teams – videohovory) je nutné omlouvat, jako při prezenční výuce (do 3 dnů dle řádu školy) a je vhodné také omluvit plánovanou absenci vyučujícímu e-mailem.

Úkoly zadané jinou distanční formou je nutné odevzdávat ve stanoveném termínu (bude k tomu zřízeno i sběrné místo na budově viz dále). Tento výstup je brán jako účast na výuce a je povinný. Neodevzdání musí být zdůvodněno a omluveno zákonným zástupcem. Další formy asynchronního distančního vzdělávání budou využívány ve všech třídách, zejména potom na 1. stupni (informace na webu školy – třídy).

Po domluvě s vyučujícím, je možné realizovat individuální konzultaci ve škole.

Aktualizovaný rozpis on-line výuky pro 3. až 9. ročník najdete na webu školy, popř. bude v MS Teams připraven jako naplánovaná schůzka.

OBĚDY:

Žáci mají nárok na oběd i při distanční výuce.

Všem žákům (kromě 1. a 2. tříd) bude odhlášeno jídlo od pondělí 4. 1. 2021. Pokud ho budou chtít odebrat, musí si ho znovu přihlásit.

Výdej obědů:

Žáci 1. a 2. tříd  se po výuce mohou stravovat ve školní jídelně, za podmínek dodržení neměnnosti skupin. Ostatní žáci jídlo dostanou pouze do jídlonosičů.

od 11.30h do 13.45h výdej stravy pouze do jídlonosičů (nutné přihlásit–distanční výuka)
1 třídy a 2 třídy jsou přihlášeny na obědy  (výdej stravy dle rozvrhu, nutné z vaší strany odhlásit)

(při výdeji je nutné dodržovat hygienická opatření – rozestupy, desinfekce atd.)

ŠKOLNÍ DRUŽINA:

Družina pro žáky 1. a 2. třídy bude fungovat v plném rozsahu.

HODINY PRO PŘEDÁVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ – zadání a pracovní listy

Ráno: pondělí, středa a pátek 7:30 – 8:30

Odpoledne: pondělí, středa 15:00 – 16:00 a pátek 14:00 – 15:00

Zajišťují naši asistenti v budově ul. Nádražní 200.

 

 

Děkujeme rodičům i žákům za spolupráci.

Vedení školy

Nadcházející události


Rychlé kontakty

Radim Kolář, ředitel

465 531 055

Petra Klaclová, školní jídelna

465 532 339
Sborovna 1. stupeň

465 532 541

Sborovna 2. stupeň

465 536 070

© 2018 zsnadrazni.czTelnes, DobráSíť