Vyhledávání 

Články

Angličtina 5. B - Mgr. Iveta Coufalová

Probrané učivo

 • In the classroom - věci, které máme ve třídě

 • Instructions - jednoduché používané rozkazy a pokyny

 • Numbers - čísla, telefonní čísla

 • The alphabet; How do you spell? - abeceda; hláskování slov

 • Names and titles; What is your address? - celé jméno, oslovení, představování se; adresa

 • Maths: sums - počty, znaménka, jednoduché matematické operace 

 • Friends and Family - My Family - Projekt Moje rodina

  Where are you from? - countries - státy

 • What day is it today? - dny v týdnu

 • Have you got a pet? - animals

 • GRAMMAR - HAVE GOT/HAS GOT + negative + questions and short answers

 • My school subjects
 • My room, Our house, Our town