Vyhledávání 

Články

Angličtina 5. B - Ing. Jana Kazdová

Vítáme Vás v novém školním roce.

Konzultační hodiny: kdykoliv po předchozí domluvě.

prosinec

slovní zásoba hračky, zvířata, barvy, škola, školní předměty

sloveso to have got - kladné věty, zápor, otázky

listopad

říjen

slovní zásoba národnosti, rodina

zájmena osobní, přivlastňovací

otázky s to be

wh otázky

září

opakování slovní zásoby ze 4. ročníku

sloveso to be - kladné i záporné věty