Vyhledávání 

Články

Angličtina 5. B - Mgr. Petra Kalinová

Week 2

Opakujeme: číslovky (i 100); jednoduché rozhovory podle videa; hodiny - čas (What's the time? It's quarter to 8.); plural: flower x flowers.

English lesson on Monday: Room "5.A"!

 

Classroom language - What's this?

Spelling

 

Week 3

Classroom objects (revision) - slovíčka + umbrella, watch, bag; MAN, WOMAN

Classroom instructions p. 4 Wkbk + Repeat!; Clean the board!; HOW DO YOU SPELL...? HOW DO YOU SAY...?

Workbook p. 2,3

 

Week 4

Test:

1. Dialogue

B: My name's Ben./I'm Ben. How are you?

K: I'm Katy. I'm fine. And you?

B: Fine. See you later.

K: See you.

 

2. Instructions

Repeat! Open your book! Take a pencil!

 

3. What's this?

1R 2U 3B 4B 5E 6R - rubber

1S 2H 3A 4R 5P 6E 7N 8E 9R - sharpener.

 

 

Plural, sg. - koncovka -s; poznat jednotné číslo: door, watch - v ČJ pomnožné;

napojit -e u tvorby mn. č.: watches, boxes

Popis obrázku

Pojmenovávání: What's this in English? How do you say it in English?

 

Week 5

Article/člen: a/an - fruit computer game (BBC English) (a grape x grapes)

an orange

 

Bingo - vocabulary: board, woman, umbrella, bag... - najdi slovo - odpověď, př. There are two...(board), there are ten...(woman)

Téma: House; School - popis věty: There is..., There are

1.There is a cat.

2.There are two dogs.

3.There is a window.

4.There are 5 doors.

5.There are 2 tables and 8 chairs.

6. There is a board.

7. There are 15 desks.

8. There are 30 bags.

Popis: co je v aktovce, v penále

pracovní sešit s. 9/cv.5

 

Budeme zapisovat čísla - str. 6,7 - opakovat slova.

 

Week 6

Opakovat na test: číslovky; popis obrázku; množné číslo; člen a x an; pokyny;

8th October: symbols, sums - e.g. 120 mins = 2 h...

 

 

 Week 7

Revision

Unit 2: Continents, countries

singing a song: I've got a friend named Fia...

Listening: spelling, numbers