Vyhledávání 

Články

Angličtina 5. B - Bc. Zuzana Nejedlá

Week 2

Opakujeme: číslovky (i 100); jednoduché rozhovory podle videa; hodiny - čas (What's the time? It's quarter to 8.); plural: flower x flowers.

English lesson on Monday: Room "5.A"!

 

Classroom language - What's this?

Spelling

 

Week 3

Classroom objects (revision) - slovíčka + umbrella, watch, bag; MAN, WOMAN

Classroom instructions p. 4 Wkbk + Repeat!; Clean the board!; HOW DO YOU SPELL...? HOW DO YOU SAY...?

Workbook p. 2,3

 

Week 4

Test:

1. Dialogue

B: My name's Ben./I'm Ben. How are you?

K: I'm Katy. I'm fine. And you?

B: Fine. See you later.

K: See you.

 

2. Instructions

Repeat! Open your book! Take a pencil!

 

3. What's this?

1R 2U 3B 4B 5E 6R - rubber

1S 2H 3A 4R 5P 6E 7N 8E 9R - sharpener.

 

 

Plural, sg. - koncovka -s; poznat jednotné číslo: door, watch - v ČJ pomnožné;

napojit -e u tvorby mn. č.: watches, boxes

Popis obrázku

Pojmenovávání: What's this in English? How do you say it in English?

 

Week 5

Article/člen: a/an - fruit computer game (BBC English) (a grape x grapes)

an orange

 

Bingo - vocabulary: board, woman, umbrella, bag... - najdi slovo - odpověď, př. There are two...(board), there are ten...(woman)

Téma: House; School - popis věty: There is..., There are

1.There is a cat.

2.There are two dogs.

3.There is a window.

4.There are 5 doors.

5.There are 2 tables and 8 chairs.

6. There is a board.

7. There are 15 desks.

8. There are 30 bags.

Popis: co je v aktovce, v penále

pracovní sešit s. 9/cv.5

 

Budeme zapisovat čísla - str. 6,7 - opakovat slova.

 

Week 6

Opakovat na test: číslovky; popis obrázku; množné číslo; člen a x an; pokyny;

8th October: symbols, sums - e.g. 120 mins = 2 h...

 

 

 Week 7

Revision

Unit 2: Continents, countries

singing a song: I've got a friend named Fia...

Listening: spelling, numbers

sloveso "to be" - používat tvary ve větách, př: Japan and China are in Asia. Germany is in Europe...

 

Week 8

časování slovesa "to be" - v každé osobě jednotného a množného čísla máme větu s použitím tvaru slovesa "to be":

I am small.

You are big.

He is from the CR.

She is from Semanin. She isn't from Ceska Trebova.

We are at school. We aren't at home.

You are pupils. You aren't teachers.

They (Japan, China) are in Asia. They aren't in Europe.

 

week Nine 

tvorba záporu

Pracovní sešit str. 12/ex.4 Přidej druhou logickou větu, př: They are in Budapest. They aren't in Berlin. Pozměň jednu věc - slovo, a utvoř zápornou větu.

capital cities (hlavní města)

Geography quiz

Week Ten

sloveso "to be"; plné a stažené tvary včetně záporu

Test: geography

Week 11

Family - opakování slovní zásoby; nová slovíčka

dramatizace

vyvození a používání přivlastňovacích zájmen 

Week 12

Text - přepis scénáře dramatizace; doplnit jména osob a pozice

spojit přivlastňovací zájmena s osobou (test)

přivlastňovací tvar

Week 13

interakční cvičení - najít "rodinu" - dorozumívání v AJ; 

označovat členy rodiny a pozice

tázací zájmena: What, where, how old; how many + fráze

Presentation: about me (5 vět o sobě)

Week 14

slovní zásoba (není v prac. sešitě) - bydliště, rodné město, stát, příjmení atd.

otázka - sloveso "to be"

krátká odpověď: Yes, I am; No, I am not. Yes, she is; No, she isn't...

hra: Hot Chair - kladení otázek na zjištění jména a pozice v rodině; fráze: Are you a man/woman? Are you young or old? Is he your father?...

 

Week 15

Week 15

Slovíčka Unit 2/C

slovíčka Unit 2/D

Watching a story: Mickey, Millie and Mut

pracovní list: Čtení a překlad textu o rodině; cvičení: přivlastňovací tvar; fráze: How old are you?; Speaking - reagování na otázky; spojování - krátká otázka a odpověď;

procvičit: reading comprehension - True x False

 

Week 16

Christmas lesson on Monday

prac. list: osmisměrka - Puzzle; omalovánka - pojmenovávat věci na vánočním obr.

možno procvičovat předložky: aspoň in, at, on, by, from... při popisování obrázku.

 

New Year 2015; week 19, 20

Došli jsme k 2D  (Project course - Level One) Odkaz na interaktivní učebnici:

https://elt.oup.com/student/project3rdedition/level1/?cc=cz&selLanguage=cs 

Jsou tam testy, ale i cvičení na mluvnici a poslech!